Endogeen eiwit

Bij het verteringsproces gaat altijd een bepaalde hoeveelheid eiwit verloren, dit wordt endogeen eiwit genoemd. Endogeen eiwit is afkomstig van het dier en bestaat uit verteringsenzymen, gal, darmslijm (mucus) en afgestorven darmepitheelcellen. Het wordt uitgescheiden via de mest.

Ondanks dat het endogeen eiwit afkomst is van het dier, wordt het endogeen eiwit verlies voornamelijk bepaald door het rantsoen. Hoe lager de verteerbaarheid, hoe hoger de het endogeen eiwitverlies zal zijn. In het huidige DVE-systeem (2007) wordt hiermee rekening gehouden via de fractie darmverteer­baar metabool fecaal eiwit (DVMFE).