Arbusculaire mycorrhiza

Arbusculaire mycorrhiza (AM) zijn schimmels die een symbiose kunnen aangaan met ongeveer 80% van alle plantensoorten. Daarbij groeien de schimmels in en om de wortels en leveren het gewas nutriënten en water in ruil voor suikers. Hoe groter het mycelium (netwerk van schimmeldraden of hyfen) rondom de wortels van een gewas is, hoe meer nutriënten, zoals nitraat en fosfaat, de plant op kan nemen.

Gewassen die geen of nauwelijks een symbiose aangaan met arbusculaire mycorrhiza zijn gewassen uit de Cruciferae (kruisbloemigen, bijvoorbeeld koolgewassen) en Chenopodiaceae (ganzevoetachtigen, zoals  spinazie, rode biet) families. 

BodemlevenMonitor