Darmverteerbare aminozuren

Darmverteerbare aminozuren zijn de aminozuren die op darmniveau beschikbaar zijn voor gebruik voor onderhoud, groei en productie. Het microbieel eiwit geproduceerd in de pens is de grootste leverancier van darmverteerbare aminozuren en bevat een gunstig aminozuurpatroon voor de productie van melkeiwit.

Bij hoog-productieve koeien bestaat echter een steeds groter deel van het DVE uit bestendig voedereiwit. Hierbij blijken lysine en methionine de eerst-limiterende aminozuren te zijn. Bij rantsoenen op basis van graskuil kan daarnaast het aminozuur histidine beperkend worden. Toevoeging van methionine, eventueel in combinatie met lysine, kan vooral het melkeiwitgehalte wat verhogen, en in mindere mate ook de melkproductie.

De hoeveelheid darmverteerbaar lysine en methionine wordt op dezelfde wijze berekend als de DVE fractie.

Eurofins Agro rapporteert op de kuiluitslagen desgewenst het gehalte aan darmverteerbaar lysine en methionine.