Pens Afbreekbaar eiwit

Het totaal ruw eiwit in een rantsoen bestaat uit: oplosbaar eiwit, afbreekbaar eiwit en bestendig eiwit. Afbreekbaar eiwit is de fractie die potentieel afbreekbaar is in de pens. De fractie kan worden berekend door het totaal ruw eiwit te verminderen met het oplosbaar eiwit en het bestendig eiwit.

Pensmicroben gebruiken het afbreekbaar eiwit voor de productie van microbieel eiwit. De snelheid waarmee het afbreekbaar eiwit wordt afgebroken, verschilt per voedermiddel. Daarnaast hangt de werkelijke hoeveelheid afgebroken eiwit af van de afbraaksnelheid, de rantsoensamenstelling en de voeropname.

Veel en snel afbreekbaar eiwit heeft een positieve invloed op de melkproductie. Wanneer echter in de pens te veel afbreekbaar eiwit is ten opzichte van energie (positieve OEB) ontstaat hieruit overtollig ammoniak. Gras bevat meestal veel en snel afbreekbaar eiwit. De afbraaksnelheid wordt verhoogd door inkuilen en verlaagd door drogen en door de toevoeging van zuren.