C/N-ratio

De koolstof/stikstof ratio (C/N-ratio) geeft aan hoeveel koolstof er ten opzichte van stikstof in de organische stof zit en zegt iets over de hoeveelheid stikstof die kan vrijkomen gedurende de afbraak van de organische stof.

Hoe lager de C/N-ratio, hoe makkelijker de afbraak. Een hoge C/N-ratio geeft aan dat afbraak van organische stof moeilijker gaat. Een hoge C/N-ratio betekent niet per definitie dat er iets mis is.

De optimale C/N-ratio is gedeeltelijk afhankelijk van managementdoelen van de agrariër. Een hogere C/N-ratio, en dus minder afbraak van organische stof, zorgt dat er meer organische stof in de bodem aanwezig blijft. Dit kan positieve gevolgen hebben op bewerkbaarheid, koolstofvastlegging en wateropslag. Een lage C/N-ratio, aan de andere kant, bevoordeelt de beschikbaarheid van nutriënten door een snellere mineralisatie, wat weer gunstig is voor het bodemleven. De ratio kan beïnvloed worden door bodemmanagement; aanvoer van stro en vaste mest kan de C/N-ratio verhogen.

Soil Carbon Check