Fosfaatdifferentiatie

Wettelijke regeling voor fosfaatbemesting. Hoeveel fosfor een boer, teler of kweker mag toedienen hangt af van de P-toestand van zijn perceel. De P-toestand moet worden bepaald door een geaccrediteerd laboratorium, zoals Eurofins Agro. De analysecijfers mogen niet ouder zijn dan vier jaar. Per 1 januari 2021 wordt de fosfaatwetgeving aangepast. Meer informatie: RVO.nl