Trips

Trips zijn kleine, langwerpige beestjes die op vangplaten in de kas kunnen worden aangetroffen. De aantallen geven een indicatie van de omvang van de populatie. 

 Foto: PlantDoctors Eurofins Agro

Trips geven aanzienlijke schade in gewassen. Meer hierover >