OEB 2 uur

De onbestendige eiwit balans (OEB) van een voedermiddel of rantsoen geeft aan hoeveel eiwit en energie er in de pens beschikbaar komt en of deze twee componenten in balans zijn. Een positieve OEB betekent dat er relatief meer eiwit in de pens beschikbaar is ten opzichte van de energie. Een negatieve OEB geeft een tekort aan penseiwit aan.

OEB 2 uur geeft de OEB waarde weer in de eerste twee uur na voeropname. Deze fractie zegt dus iets over de snelheid van het eiwit in het rantsoen. Een hoge OEB 2 uur geeft aan dat in de eerste 2 uren na het voeren een eiwitoverschot bestaat, bijvoorbeeld door een hoog aandeel oplosbaar eiwit, zoals in graskuil of lucerne. Snijmais heeft over het algemeen een negatieve waarde voor OEB 2 uur.