Zwavel (S) - paard

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rol van zwavel in de veehouderij en paard, en zwavel in de bodem en gewassen.

Zwavel bij paarden

Voor verschillende processen in het paardenlichaam is zwavel van groot belang. Deze processen hebben meestal betrekking op de huid, hoeven, pezen, ligamenten, spieren en gewrichten. Niettemin speelt zwavel een belangrijke rol bij het verminderen van allergiesymptomen.

EquiFeed