Gram+/Gram-

Bacteriën kunnen worden onderverdeeld in Gram(+) en Gram(-) bacteriën.

Gram(+) bacteriën (mg PLFA per kg) zijn over het algemeen groter dan Gram(-) bacteriën en kunnen sporen vormen. Hierdoor zijn ze beter bestand tegen droogte en waterstress. Gram(+) dominante populaties (>1) komen vaker voor aan het begin van het groeiseizoen en komen weer in evenwicht als de bodemomstandigheden gunstiger worden.

Gram(-) (mg PLFA per kg) dominante populaties (<1) worden vaak geassocieerd met vormen van stress, zoals ploegen en pesticiden gebruik. Gram(-) bacteriën kunnen dit soort verstoringen beter verdragen door de aanwezigheid van een buitenmembraan.

Gram (+)/Gram (-) verhouding

De Gram (+)/Gram (-) ratio (uitgedrukt in mg C/kg) is een indicatie van verstoring en stress. Bij een lagere ratio zijn Gram(-) bacteriën dominant. Deze bacteriën zijn beter bestand tegen verstoringen zoals ploegen en pesticiden. Een hoge ratio betekent dat Gram(+) bacteriën dominant zijn, deze bacteriën zijn beter bestand tegen droogte en waterstress. Een evenwichtige verhouding wordt bereikt wanneer de omstandigheden gunstiger zijn.

BodemlevenMonitor