FOSp 2u

FOSp 2u geeft een indicatie van de fermentatiesnelheid van gras in de eerste twee uur in de pens. In dit voorbeeld betekent dat ongeveer de helft van de fermenteerbare organische stof na twee uur is gefermenteerd. Het verhoudingsgetal FOSp-2/FOSp zegt iets over de snelheid van een rantsoen; hoe hoger dit verhoudingsgetal, hoe sneller het rantsoen wordt afgebroken.