Actieve koolstof (POXC)

Ongeveer 1-4% van bodemorganische koolstof is actieve koolstof. Dit wordt onderzocht met de POXC (permanganate-oxidizable carbon) methode.

POXC wordt gebruikt als een aanwijzing voor actieve koolstof en laat in een vroeg stadium de gevolgen van het bodemmanagement zien. Onder andere het opnemen van vlinderbloemigen zoals klaver of wikke in het bouwplan, een verbeterde rotatie in akkerbouwsystemen en verminderd ploegen leiden tot een grotere fractie actieve koolstof. Daarmee weerspiegelt actieve koolstof teeltmaatregelen die zorgen voor accumulatie of stabilisatie van organische stof, en is de meting een goede indicator voor koolstofvastlegging op langere termijn.

Soil Carbon Check