Resistentie

Een resistent ras vermeerderd een bepaald soort aaltje niet. Het tegenovergestelde van resistent is vatbaar. Wanneer een gewas vatbaar is, wordt gesproken van een waardplant voor een bepaalde aaltjessoort.

Hoe sterk een aaltje zich kan vermeerderen op vatbare gewassen is afhankelijk van het ras, de begindichtheid en de omstandigheden. Om een cijfer toe te kennen aan de verschillende mate van resistentie wordt gewerkt met relatieve-vatbaarheid. Resistentie staat los van tolerantie.