Bodemorganische koolstof

Bodemorganische koolstof is de grootste component van bodemorganische stof.

Deze parameter is het belangrijkste onderdeel van Soil Carbon Check.

Percentage koolstof in organische stof

Het percentage van bodemorganische koolstof in bodemorganische stof bedraagt doorgaans tussen 45 en 60%. Hoe groter het aandeel van koolstof is, hoe minder stikstof en zwavel er in de organische stof zit. Deze verhouding is een indicator van de stabiliteit. Als er meer koolstof in de organische stof zit, wordt de organische stof minder makkelijk afgebroken door het bodemleven en is er minder ontbinding.

Totaal koolstof

De totale hoeveelheid koolstof is een optelsom van bodemorganische koolstof en bodemanorganische koolstof.

Soil Carbon Check