Schimmel/bacterie-ratio

De schimmel/bacterie-ratio geeft de verhouding schimmelbiomassa ten opzichte van bacteriële biomassa aan en wordt uitgedrukt in mg C/kg.

Over het algemeen hebben onverstoorde ecosystemen een hogere schimmel/bacterie-ratio dan verstoorde systemen. Biologische en low-input systemen hebben een hogere ratio vergeleken met verrijkte conventionele systemen. Verstoringen zoals grondbewerking en het verwijderen van gewasresten kunnen de ratio verlagen.

BodemlevenMonitor