C/S-ratio

Net als de C/N-ratio, relateert de koolstof/zwavel ratio (C/S-ratio) aan de kwaliteit van de organische stof.  

Een lage C/S-ratio wijst op goede zwavelmineralisatie, en een hoge C/S-ratio op het tegengestelde. Het is mogelijk om twee bodems te hebben met gelijke gehaltes organische stof, maar met een verschillende C/S-ratio.

Soil Carbon Check