Kiemgetal

Het kiemgetal is een maat voor de hoeveelheid micro-organismen per eenheid zoals ml of gram. Dit wordt weergegeven als kolonievormende eenheid per ml of gram (kve/ml of kve/gram). 

Veehouderij

Het kiemgetal is vooral een indicatie voor de algehele hygiëne in de stal. Het kiemgetal geeft namelijk alle micro-organismen weer, ook de niet-schadelijke bacteriën. Zodra het kiemgetal hoger wordt, is ook de kans op schadelijke bacteriën hoger. Hoe lager het kiemgetal, hoe hygiënischer de stal. De streefwaarde is 10.000 kve/ml.