P-differentiatie

Wettelijke regeling voor fosfaatbemesting. Hoeveel fosfor een boer, teler of kweker mag toedienen hangt af van de P-toestand van zijn perceel. De P-toestand moet worden bepaald door een geaccrediteerd laboratorium, zoals Eurofins Agro. De analysecijfers mogen niet ouder zijn dan vier jaar. 

Het complete grondonderzoek BemestingsWijzer van Eurofins Agro geeft inzicht in de fosfaattoestand van de bodem.

BemestingsWijzer