Darmverteerbaar Microbieel Eiwit (DVME)

De fractie darmverteerbaar microbieel eiwit (DVME) is de fractie van het microbieel eiwit dat verteerbaar is in de dunne darm. Het wordt berekend uit de hoeveelheid in de pens opgebouwd microbieel eiwit en de verteerbaarheid van het microbiële eiwit. Het aminozuurpatroon van het microbieel eiwit sluit goed aan bij de aminozuren die nodig zijn voor de productie van melkeiwit. In het huidige DVE-systeem (2007) wordt de aanname gehanteerd dat microbieel eiwit voor 75% uit aminozuren bestaat en dat die voor 85% verteerd worden.

DVME is onderdeel van het DVE-systeem: DVE = DVBE + DVME - DVMFE.