Darm Verteer­baar Metabool Fecaal Eiwit (DVMFE)

Bij het verteringsproces gaat altijd een bepaalde hoeveelheid endogeen eiwit (=diereigen eiwit, bijvoorbeeld enzymen en darmcellen) verloren. Het wordt uitgescheiden via de mest. Daarnaast is eiwit nodig voor de reproductie van dit ‘verloren’ eiwit. Deze fractie wordt het darmverteer­baar metabool fecaal eiwit (DVMFE) genoemd.

DVMFE is niet beschikbaar voor groei en productie en wordt dan ook van de DVE-waarde afgetrokken: DVE = DVBE + DVME - DVMFE.

DVMFE is afhankelijk van het gehalte aan verteerbare organische stof in het rantsoen: hoe slechter het voer verteerbaar is, hoe hoger de fractie DVMFE (eiwitverlies) zal zijn en hoe lager het gehalte aan DVE zal zijn. In het huidige DVE-systeem (2007) wordt het als volgt berekend: DVMFE = 75 g per kg onverteerbare DS = 0,075 x (DSVOS – VRAS).