EnergieWaarde Paard (EWpa)

De EnergieWaarde Paard (EWpa) is een Nederlandse waarde die aan geeft hoeveel energie het paard uit het product kan halen. Hierbij wordt rekening gehouden met de verteerbaarheid van de organische stof. De hoeveelheid energie in het rantsoen is belangrijk voor de energiebehoefte om prestaties te kunnen verrichten.

EquiFeed