Tolerantie

Tolerantie zegt iets over de schadegevoeligheid van een gewas of ras tegen aaltjes. Een ras dat weinig hinder ondervindt van bepaalde aaltjessoorten is tolerant; een ras dat er veel last van heeft is gevoelig. Tolerantie staat los van resistentie