Totaal bacteriën

Totaal bacteriën (mg PLFA per kg) is de som van alle PLFA's die het membraan vormen van de bacteriën die in het monster aanwezig zijn.

Bepaalde groepen bacteriën breken (eenvoudig) organisch materiaal af, binden nutriënten, binden atmosferische stikstof, zetten ammonium om in nitraatstikstof, vormen stabiele aggregaten, verhogen de weerstand tegen ziekten en vormen afbraakproducten die ziekteverwekkers kunnen verzwakken of doden.

Bacteriën zijn in grotere getale aanwezig wanneer gemakkelijk afbreekbaar materiaal met een lage C/N-verhouding, zoals drijfmest, beschikbaar is.

BodemlevenMonitor