Totaal schimmels

Totaal schimmels (mg PLFA per kg) is de som van alle PLFA's die het membraan vormen van de schimmels die aanwezig zijn in het monster.

Schimmels breken complexe vormen van organisch materiaal af, vormen stabiele aggregaten. Schimmels scheiden organische zuren uit die de beschikbaarheid van sommige voedingsstoffen verbeteren en de weerstand tegen ziekten verhogen door competitie of predatie.

Er zijn meer schimmels aanwezig wanneer er meer lastig afbreekbaar materiaal met een hoge C/N-verhouding aanwezig is, zoals stro en compost.

BodemlevenMonitor