Fructaan

Fructaan is een organische verbinding die onder andere in gras wordt aangemaakt tijdens de fotosynthese. Vooral voor de paardenhouderij is de hoeveelheid fructaan in vers/geoogst gras van groot belang. Bij een overmaat aan fructaan kunnen paarden namelijk last krijgen van hoefbevangenheid.

Tijdens de fotosynthese wordt fructaan geproduceerd, een wateroplosbaar koolhydraat. Lange ketens fructose met glucosemoleculen vormen samen fructaan (polysacharide). Gras gebruikt fructaan als brandstof zodat andere stoffen kunnen worden geproduceerd om zo te groeien.

De aanmaak van fructaan wordt beïnvloed door de volgende factoren:

 1. Zonlicht
  Aangezien fructaan door fotosynthese wordt geproduceerd, is zonlicht van belang. Als er meer zon is, vindt er ook meer fotosynthese plaats en dat resulteert in meer fructanen.
 2. Temperatuur
  Gras begint langzaam te groeien bij een (bodem)temperatuur van ± 5 graden Celsius. Zodra het kouder wordt dan 5 graden, dan slaat het gras zijn fructaan op om te kunnen gebruiken als de omstandigheden zo zijn dat gras weer kan groeien. Zodra de temperatuur gedurende de hele dag boven 15 graden is, zal er weinig fructaan in het gras zitten (mits de overige omstandigheden goed zijn).
 3. Gewasstadium
  Aangezien fructaan een inhoudsstof is, net als eiwit en andere suikers, is ook het gewasstadium van belang. Zodra gras ouder wordt en zaad schiet, zal het gras verhouten. Het aandeel celwanden wordt hoger en het aandeel fructaan en eiwit gaat dus naar beneden.
 4. Vochtgehalte en nutriënten in de grond
  Net als alle gewassen, heeft gras water nodig om nutriënten uit de grond te halen. Zodra dit water er niet meer is, kan het gras niet groeien en dus ook niet zijn fructaan kwijt. Andersom kan het zo zijn dat er genoeg water aanwezig is maar te weinig nutriënten. Vooral bij een tekort aan kalium stagneert de grasgroei. In beide gevallen zal fructaan ophopen in de plant.

Groeiomstandigheden en fructaan

Gedurende het voorjaar zijn de omstandigheden gunstig voor de aanmaak van fructaan, dankzij lage nachttemperaturen, voldoende nutriënten en water en voldoende zonlicht. Ook in het najaar zijn deze omstandigheden vaak aanwezig. In het voorjaar en het najaar bevat gras daarom vaak meer fructaan dan in de zomer. Met EquiFeed kan het fructaangehalte gemeten worden in uw gras. 

EquiFeed