Fosfor (P) versus fosfaat (P2O5)

De termen fosfor (P) en fosfaat (P2O5) worden vaak naast elkaar gebruikt in de bodemkunde en bemestingsleer. In feite wordt hetzelfde bedoeld.

P staat voor het chemische element fosfor uit het periodieke systeem. P is essentieel voor het functioneren van dieren en plant; het maakt onderdeel uit van cellen als bouwstof en in het DNA.

Bodem

De term P2O5 verwijst naar de kristalvorm waarin P in de bodem voorkomt. De term werd in de 19e eeuw geïntroduceerd toen het grondonderzoek startte. Ook nu nog het is in de bodemkunde en bemestingsleer de algemeen gebruikte term. 

Gewas 

P wordt door gewassen opgenomen in de vorm van fosfaatverbindingen zoals H2PO4-, HPO42- of PO43-, afhankelijk van de pH. De term fosfaat wordt veelal gebruikt wanneer er wordt gesproken over bemesting en het mestbeleid.

Formule

Omrekenen kan als volgt:

  • van kg P naar kg P2O5 gebeurt door te vermenigvuldigen met een vaste factor van 2,29: 100 kg P komt overeen met 229 kg P2O5
  • van kg P2O5 naar kg P gebeurt door te vermenigvuldigen met 0,436

Het complete grondonderzoek BemestingsWijzer van Eurofins Agro geeft inzicht in de fosfaattoestand van de bodem.

BemestingsWijzer