Nmin

De hoeveelheid stikstof die direct beschikbaar is in de bodem voor het gewas wordt weergegeven door de Nmin.

Nmin is de som van NO3- en NH4+. De N-min bepaling is een zogenaamde bordbepaling. Het grondonderzoek BodemCheck geeft inzicht in het beschikbare stikstofgehalte in de bodem.

BodemCheck