Shannon-Wiener index

De Shannon-Wiener index is een maat voor ecologische diversiteit. De index gebruikt het aantal soorten en hun voorkomen als input.

De laagste waarde van de index is 0 (wat betekent dat er maar één soort aanwezig is), en de maximumwaarde hangt af van het aantal soorten wanneer ze allemaal in dezelfde hoeveelheid aanwezig zijn.

BodemlevenMonitor

In BodemlevenMonitor is de Shannon-Wiener index gebaseerd op de zes gemeten groepen (gram(+) bacteriën, gram(-) bacteriën, actinomyceten, arbusculaire mycorrhiza, overige schimmels en protozoa). Een hogere diversiteit is vaak gerelateerd aan een betere stabiliteit en veerkracht van de bodem. Verstoringen, gebrek aan diverse input van voedselbronnen en slechte gewasrotatie kunnen de diversiteit verminderen.

BodemlevenMonitor