Bulkdichtheid

De bulkdichtheid is het gewicht van de grond in een vast volume. De bulkdichtheid wordt beïnvloed door de samenstelling van het materiaal, de hoeveelheid organische stof, en de verdichting.

Bulkdichtheid wordt gegeven in de Soil Carbon Check en speelt een belangrijke rol op de achtergrond: om de opslag van koolstof/CO2 per hectare te berekenen, is de totale massa van de grond nodig. Deze wordt afgeleid uit de bulkdichtheid. Eurofins Agro gebruikt een pedotranserfunctie ontwikkeld door Hollis et al. (2012) om bulkdichtheid te voorspellen, gebaseerd op de gemeten bodemeigenschappen zoals deeltjesgrootte en het organische koolstofgehalte.

Soil Carbon Check