C-organisch

C-organisch (%) is de hoeveelheid koolstof aanwezig in organische stof.

BodemlevenMonitor