Koper (Cu) - paard

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rol van koper in de veehouderij en paard, en koper in de bodem en gewassen.

Koper bij paarden

Koper is een spoorelement en speelt een rol in veel processen in het lichaam. Koper is nodig voor de omzetting van ijzer in hemoglobine, de opbouw van rode bloedcellen, de vorming van pigment en is essentieel voor koperafhankelijke enzymen om het afweersysteem en het bindweefsel in stand te houden. Koper speelt ook een rol bij de vascularisatie en de ontwikkeling van het skelet. Een kopertekort leidt tot meer defecten en breekbaarheid van botten en kraakbeen. De absorptie van koper kan worden geremd als het aandeel zink in de voeding te hoog is.

EquiFeed