Ammoniak/NH3-fractie (%)

De ammoniakfractie is een maat voor de conservering van de kuil en geeft het verschil tussen ruw eiwit totaal en ruw eiwit in procenten weer. Een hoog NH3-percentage geeft aan dat de conservering slecht is verlopen en er veel eiwit verloren is gegaan. Een kuil met veel NH3 kan ook een teken zijn voor clostridia (‘schadelijke microbe’). Deze zetten ook eiwit om in NH3. Overigens is het in NH3 omgezette eiwit nog wel benutbaar, maar niet zo hoogwaardig als de ruw eiwit variant.

Ammoniak in voordroog hooi

Wanneer hooi wordt bewaard door het gras in folie te wikkelen, worden eiwitten afgebroken. Het afvalproduct van de afbraak van eiwitten is ammoniak. Een hoog percentage NH3 in het hooi betekent dat er veel eiwit is afgebroken tijdens het conserveren. Dit kan het gevolg zijn van een slechte conservering. 

De ammoniakfractie wordt gemeten in de volgende onderzoeken:

Voederwaarde-onderzoek

RantsoenCheck

EquiFeed