Verkruimelbaarheid

De verkruimelbaarheid geeft het gemak aan waarmee de bouwvoor zich laat verkruimelen en is afhankelijk van de onderlinge binding van bodemdeeltjes.

Verkruimelbare grond laat zich goed bewerken en het is makkelijker om er een goed zaaibed aan te leggen. Ook zijn er minder problemen met harde kluiten of smerende grond.

Kleigehalte

De verkruimelbaarheid van een bodem wordt bepaald door het kleigehalte, de pH en het organische stof percentage. Zware kleigronden zijn minder verkruimelbaar dan zavel- en zandgronden. Bij zware kleigrond kan de verkruimeling zo slecht worden dat de grond op beton begint te lijken. 

Het verhogen van het organische stofgehalte maakt de grond ruller en verbetert de verkruimelbaarheid

Op het verslag van BemestingsWijzer staat een rapportcijfer voor verkruimelbaarheid. Hoe hoger het rapportcijfer, des te beter is de verkruimelbaarheid.

BemestingsWijzer