Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX)

BEX staat voor Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) en verwijst naar een methode die wordt gebruikt om de excretie van stikstof en fosfor door vee op een bedrijf te berekenen. De BEX maakt onderdeel uit van de KringloopWijzer.

De BEX-berekening biedt inzicht in de efficiëntie van voerbenutting en in de milieubelasting van een veehouderijbedrijf. Het is een instrument dat wordt gebruikt om aan te tonen dat het bedrijf efficiënt omgaat met deze nutrienten. Een gunstige BEX kan resulteren in een voordeel in de mestboekhouding.

De BEX wordt uitgerekend door onder andere kuiluitslagen te combineren met de voorraden van het (ruw-)voer. Hiervoor wordt de melkproductie die het bedrijf heeft gerealiseerd gerelateerd aan de VEM uit die hiervoor nodig was. Via een berekening wordt eerst het krachtvoer eraf gehaald, vervolgens wordt er een berekening gemaakt op basis van de begin en eindvoorraden van het ruwvoer. Het verschil tussen de berekende VEM-behoefte voor het aantal liters geproduceerde melk en de VEM die is gevoerd via kracht-/ruwvoer, dus het aantal VEM wat niet gevoerd, wordt toegewezen aan het vers gras (met forfaitaire waardes van stikstof (N) en fosfor (P)) dat de koeien hebben gevroten gedurende het jaar.

Meer over de berekening van de BEX >