N-leverend vermogen

Het N-leverend vermogen is de hoeveelheid stikstof die over langere tijd beschikbaar kan komen uit organische stof. De verhouding tussen koolstof (C) en stikstof in de bodem geeft informatie over hoe gemakkelijk stikstof vrij kan komen.

Als de C/N-verhouding laag is, dan zit er veel stikstof in de organische stof en is de afbraak en mineralisatie van organische stof hoog. Omgekeerd, als er veel C in organische stof zit is de C/N hoog (= lage mineralisatie).

Een hoge C/N hoeft niet verkeerd te zijn. Een optimale C/N-verhouding is, heeft deels met het doel te maken. Bijvoorbeeld: een hoge C/N betekent weinig afbraak van organische stof. De organische stof blijft aanwezig en dat is goed is voor bewerkbaarheid, anti-slemp, CEC-binding, waterhuishouding enz. De bepaling van het N-leverend vermogen is een kelder- en keukenbepaling.

BemestingsWijzer