Nitraat (NO3−)

Nitraat (NO3-), het product van nitrificatie, is de vorm van stikstof die het meeste door gewassen wordt opgenomen. Nitraat staat bekend om zijn hoge oplosbaarheid en biologische afbreekbaarheid.

Planten en microben nemen nitraat op, maar onder vochtige omstandigheden kunnen ook aanzienlijke hoeveelheden nitraat uit de bodem verdwijnen. Dit kan gebeuren via uitspoeling, waarbij het nitraat in het grondwater en oppervlaktewater terecht komt en daar vervuiling veroorzaakt. Nitraat kan ook verloren gaan door denitrificatie, de microbiële reductie van nitraat tot gasvormige stikstof, die plaatsvindt onder vochtige, zuurstofarme omstandigheden.

Bemesting

Nitraat (NO3-) is een chemische verbinding en kan gebruikt worden als een maat voor de uitvoer van de bemesting. Als er met N (nitraat of ammonium) wordt bemest zal dat veelal een grote impuls zijn voor het bodemleven. Door bemesting stimuleer je het bodemleven tot afbraak van organische stof.

Het nitraatgehalte is eenvoudig te bepalen. Een onjuiste bemesting, dus te kort voor het maaien, zal een hoge nitraatfractie opleveren. Een hoog aandeel nitraat kan een gevaar opleveren voor de gezondheid van de koeien, maar zal in eerste instantie vooral zorgen voor minder smakelijke kuil.

BijmestMonitor