pH in voordroog hooi

De pH geeft aan in welke mate het voordroog hooi is aangezuurd. Het verpakken van ruwvoer in folie in combinatie met vocht zorgt ervoor dat het conserveringsproces op gang komt en het fermentatieproces stopt. Daarom is pH ook gerelateerd aan droge stof.

Een hoger drogestofgehalte in het voer zal een hogere pH hebben. Tijdens het conserveringsproces worden zuren gevormd om de balen stabiel te maken zodat de fermentatieprocessen stoppen. Wanneer de balen een gemiddelde pH van <5,2 bereiken, zijn de balen goed geconserveerd.

EquiFeed