Ruw as

Ruw as is het anorganische gedeelte van de organische stof in het ruwvoer. De ruwe as fractie in ruwvoer bevat de totale waarde voor mineralen en verontreinigingen zoals grond of zand.  

Bij het drogen van het ruwvoermonster op hoge temperatuur voor analyse, blijven de mineralen die niet volledig zijn opgenomen in de organische stof en het zand achter. Door het mineralengehalte van het ruwvoer op te tellen en dit van het ruwe asgedeelte van het ruwvoer af te halen, blijft het eventuele zand of grond in het ruwvoer achter.

Voorkom verontreiniging

Om zand in de kuil te voorkomen is het belangrijk om met juist afgestelde machines te werken. Bemesten vlak voor het maaien kan ook het ruwe asgehalte in de hand werken, vanwege de mineraleomzetting.

Ruw as meting

Ruw as wordt gemeten in de volgende onderzoeken:

Voederwaarde

RantsoenCheck

VersgrasCheck

EquiFeed