C/OS-ratio

De C/OS-ratio is een weergave van de hoeveelheid koolstof (C) in de organische stof (OS). Hoe meer C in de organische stof, hoe minder stikstof en zwavel aanwezig zijn. Grond met een hogere C/OS-ratio is stabieler. De organische stof wordt dan minder gemakkelijk afgebroken door het bodemleven. 

BemestingsWijzer

Soil Carbon Check

BodemlevenMonitor