Kation-Anion verschil (KAV)

Het kation-anion verschil (KAV) van een voedermiddel of rantsoen wordt bepaald door de balans tussen de positief geladen ionen (kationen) en de negatief geladen ionen (anionen). Het KAV wordt uitgedrukt in milli-Equivalenten (mEq). De belangrijkste kationen zijn natrium (Na) en kalium (K), zij hebben een basische werking in het lichaam. De belangrijkste anionen zijn chloor (Cl) en zwavel (S), zij hebben een zure werking in het lichaam. 

KAV formule

Met de onderstaande formule kan je de KAV berekenen:

KAV (mEq/kg) = (Na (mg/kg)/23,0) + (K (mg/kg)/39,1) - (Cl (mg/kg)/35,5) - ((S (mg/kg) x 2)/32,1)

DCAB wordt als nutrient vaak gebruikt in de voeding van droogstaande koeien. Vlak voor het afkalven stijgt de calciumbehoefte sterk. Wanneer het calcium in het dier niet snel genoeg beschikbaar komt, neemt de kans op melkziekte toe. Bij droogstaande koeien is het daarom raadzaam een rantsoen te verstrekken met een negatief KAV. Dit kan door het door het verstrekken van speciale mineralen (relatief hoog in chloor en zwavel), die overigens niet erg smakelijk zijn. Op een rantsoen met een laag KAV stijgt namelijk de uitscheiding van (zure) anionen met de urine; de pH van het bloed en urine dalen. Dit gaat gepaard met een hogere calciumresorptie uit de botten en een hogere calciumuitscheiding via de urine. Het calciummetabolisme in het dier wordt hiermee geactiveerd en de kans op melkziekte wordt verkleind. Na het afkalven moet het KAV weer positief zijn voor een optimale voeropname en melkproductie.

Sturen via ruwvoeders werkt onvoldoende. Het verschil in KAV dat daarmee gemaakt kan worden is te klein.

Om KAV-voeding goed toe te passen is het erg belangrijk om exact de mineralen in de ruwvoeders te kennen. Met name natrium, kalium, chloor en zwavel zijn zeer belangrijk. Zonder kennis van de mineralen in de ruwvoeders is het onmogelijk om KAV voeding goed toe te passen.

KAV (mEq/kgds); Eurofins Agro 2009 - 2013
  Graskuil Maissilage Luzerne
Gemiddelde 386 173 409
Streef-traject 250 - 550 60 - 200