Seleen/selenium (Se) - bodem en gewas

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rol van seleen in de veehouderij en seleen in de bodem en gewassen.

Seleen in bodem en gewas

In de Nederlandse bodem kan het per streek verschillen hoeveel seleen aanwezig is. Gronden met een hogere hoeveelheid organische stof bevat ook meer seleen. Zo hebben zandgronden, met een laag organische stof gehalte, vaak een laag seleen gehalte.

Voor planten, in tegenstelling tot dieren, is seleen geen essentieel sporenelement. De opneembaarheid van seleen door planten wordt onder andere beïnvloed door de zuurstofhuishouding en pH van de bodem. Bij een stijgende pH neemt de beschikbaarheid van seleen toe.  

De aanwezigheid van seleen wordt negatief beïnvloed door andere nutriënten zoals zwavel en ijzer. Deze hebben een verdringend effect op seleen. Door analyses uit te laten voeren kun je altijd goed inspelen op mogelijke nadelige interacties in de bodem.

BemestingsWijzer