Oplosbaar ruw eiwit

Is een van oorsprong Scandinavisch kengetal. Geeft de oplosbaarheid van het eiwit in de pens weer. Oplosbaar ruw eiwit kent een relatie met een OEB. Des te hoger de oplosbaarheid van het ruw eiwit is, des te meer eiwit er op pensniveau beschikbaar komt. Het maaimoment, de bemesting en de weersomstandigheden hebben invloed op het percentage oplosbaar RE. Jong maaien en hoge N-giften zorgen voor hogere percentages oplosbaar ruw eiwit. Ook S-bemesting heeft hierop invloed. Het kengetal wordt veel gebruikt in de verschillende rantsoenoptimaliseringen om nutriënten op pensniveau goed met elkaar te kunnen afstemmen.

Oplosbaar ruw eiwit wordt onderzocht in de volgende onderzoeken:

Voederwaarde-onderzoek VersgrasCheckRantsoenCheck