P-Al

P-Al is de uitkomst van de bepaling van de (semi)bodemvoorraad fosfaat. Dit wordt gedaan met het middel ammoniumlactaat (Al) bij een lage pH. P-Al geeft aan hoeveel fosfaat er kan worden nageleverd. Het laboratoriumresultaat wordt weergegeven in mg P205 /100 gram, de verslageenheid is vaak kg P/ha.

Het uitgebreide grondonderzoek BemestingsWijzer van Eurofins Agro geeft inzicht in de fosfaattoestand van de bodem.

BemestingsWijzer